Regulamin konkursu na plakat Kreskonu 2012


0. Decyzją organizatorską z dnia 1 czerwca 2012 r. konkurs zostaje przedłużony do dnia 22 czerwca br. Zmiany wprowadzono w punktach 4. i 5.

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób chętnych stanąć w graficzne szranki i spróbować swoich sił w tworzeniu profesjonalnego plakatu.

2. Konkurs trwa od 24 kwietnia do 1 czerwca 22 czerwca br. , a ogłoszenie wyników konkursy nastąpi maksymalnie do dnia 8 czerwca.

3. Głównym wyznacznikiem do tworzenia plakatu na konkurs jest tematyka fantasy.

4. Projekt plakatu musi zawierać:
a) napisy:
* Kreskon 7
* konwent miłośników fantastyki
* 10 – 12 sierpnia
* Tomaszów Lubelski

* hasło reklamowe: "Wejdź do magicznego świata fantastyki!" b) miejsce na wpisanie (nie ręczne, tylko przewidziany w kompozycji obszar roboczy):
* lokalizacji
* 3-4 atrakcji wiodących

c) miejsce do umieszczenia logotypów instytucji wspierających, najlepiej umieszczone na dole projektu, chyba, że z wizji autora będzie wynikało co innego

5. Prace powinny być tworzone do druku w formacie A2, czyli 420×594 mm i w rozdzielczości 300 dp, z dodatkowym uwzględnieniem spadów drukarskich po 5mm z każdej strony.

6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres kreskon.konkurs@gmail.com z dopiskiem „Konkurs na plakat” w formacie .tiff lub .pdf oraz pokazowej wersji w formacie .jpg.

7. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:
a) wartości projektowe: oddanie charakteru i konwencji imprezy, oryginalność;
b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;
c) wartości użytkowe: funkcjonowanie w wersji kolorowej, czytelność i przejrzystość.

8. Nagrodą za pierwsze miejsce są gra planszowa Labirynth, książka Uniwersum Metro 2033: Piter, zestaw komiksów Czarnej Materii oraz dwie wejściówki na Kreskon 2012. Dwa kolejne miejsca zostaną nagrodzone książkami lub komiksami oraz pojedynczymi wejściówkami na konwent. Zastrzegamy sobie również możliwość wyróżnienia nieograniczonej liczby nadesłanych prac lub nie rozstrzygnięcia konkursu jeśli nadesłane prace nie osiągną wymaganego poziomu. Nie wykluczamy zwiększenia puli nagród.

9. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu plakat staje się własnością organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać, zmieniać oraz odstępować na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

10. Zwycięzca jest zobowiązany do udostępnienia wyróżnionego projektu w formacie A2, w rozdzielczości 300 dpi w formacie .psd lub .cdr, a także czcionek używanych w tym projekcie. Projekt musi posiadać otwarte ścieżki/warstwy, aby można było dokonywać w nim niezbędnych modyfikacji. Minimum stanowi oddzielenie grafiki głównej, tła i napisów.

11. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie również prawo publikacji innych niż zwycięski projektów plakatów, w formie wystawy lub publikacji w Internecie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zwycięskiego projektu lub ingerowania w jego ostateczny wygląd po zakończeniu konkursu.

13. Decyzja organizatora o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

16. Nadsyłając projekt, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.


  Dwumiesięcznik fantastyczno-kryminalny
  Blog autorskiej gry fabularnej
  Serwis poświęcony książkom


  Secretum
  Bestariusz - potwornie fantastyczny
  Fabularny.net
  Zamek Drachenfels

  Tawerna RPG
  Szuflada - magazyn kulturalno-literacki
  Efantastyka
  Tomaszów Lubelski - dobre strony naszego miasta
  Twój Wortal Fantasy
  Pod Grzechoczącymi Kośćmi
  Serwis fantastyczny
  Paradoks
  Fairy-Tail
  Brotherhood of the Sith
  Board Times
  Kulturopolis
  Anime Dream
  Zielona Wieża
  Insimilion
  Soul Ninja

  Star Trek, Sci-Fi, Fantastyka, Seriale, Filmy - Trek.pl
  Droga do świata gier - RPGamer
  Najgorsze stało się prawdą!
  Stefan Darda - strona autorska
  Fantastyczna telewizja internetowa
  Zrodzony z fantastyki - Poltergeist
  Enigma - Klucz do tajemnic
  Wielka Rzeczpospolita
  Serwis o Live Action Role-Playing
  Zona RPG
  Humor i rozrywka Sadurski.com
  Przez Historie
  T&M Studio
  Tygodnik Tomaszowski