Akredytacja

Akredytacja zostanie otwarta w piątkowe popołudnie około godziny 15.00. Dyżur trwał będzie bez przerwy do godziny 21.00.
W drugi dzień imprezy chętni będą mogli zaakredytować się w godzinach 08.00 – 20.00. Ostatniego dnia konwentu akredytacja
będzie otwierana tylko z potrzeby przyjęcia uczestnika, dyżur będzie pełniła jedna osoba z obsługi.

Każdy uczestnik otrzyma: identyfikator, informator z programem, opisami prelekcji, informacją o organizatorach, sponsorach, itp.
Przy wejściu na recepcji każdy z uczestników zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
Dobrze by było, gdybyście mieli ze sobą dowód tożsamości (legitymacja, paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp.).

Osoby nieletnie prosimy o przyniesienie ze sobą formularzy ze zgodą opiekunów. Będą one dostępne na naszej stronie przed konwentem.

Cennik

Wejściówka na cały konwent (trzy dni) – 15zł
Wejściówka dwudniowa (piątek-sobota / sobota-niedziela) – 12zł
Akredytacja na poszczególne dni:
* piątek – 5zł
* sobota – 10zł
* niedziela – 5zł

Zniżki konwentowe:

* jeden punkt programu – 50% zniżki/osoba
* dwa punkty programu – 100% zniżki/osoba
* LARP/sesja RPG trwające minimum 4 godziny – 50% zniżki/osoba
* pokazy/warsztaty – 100% zniżki/grupa
* obsługa: 100% zniżki/osoba
* przebranie: 50% zniżki/osoba (warunek przyznania zniżki to udział w konkursie cosplay, zwrot wypłacany będzie po konkursie)
* odległość: powyżej 150 km od Tomaszowa (potwierdzone dowodem tożsamości) – 50% zniżki/osoba!

Zniżki obowiązują tylko przy opłaceniu pełnej akredytacji na 3 dni konwentu!

UWAGA! Cennik i zniżki nie dotyczą konferencji. Opłaty konferencyjne zostaną podane w terminie późniejszym.
Uczestnicy konferencji mają prawo do udziału we wszystkich atrakcjach konwentu. Uczestnicy konwentu mogą brać udział w konferencji
jako wolni słuchacze, lecz nie mogą występować w ramach obrad. Nie będą mieli również możliwości publikowania
w wydawnictwie pokonferencyjnym.