Konferencja

STUDENCKO – DOKTORANCKA KONFERENCJA HISTORYCZNA
w Tomaszowie Lubelskim

Organizatorzy imprezy kulturalnej „Kreskon” mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w Konferencji Historycznej, która odbędzie się w dniach 18 – 20 sierpnia 2017 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Konferencja będzie podejmować następującą tematykę:

1. Nowoczesne formy i metody edukacji historycznej
Celem panelu jest refleksja nad współczesną edukacją historyczną oraz sposobami prowadzenia nauczania na różnych poziomach edukacji.
Nie mniej istotne jest pochylenie się nad wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz określenie z jakich pomocy dydaktycznych może korzystać nauczyciel historii.

2. Motywów historyczne w kulturze popularnej
W panelu tym poruszone zostaną kwestie dotyczące przyjmowania przez twórców filmowych, autorów książek i gier różnych motywów znanych z historii. Celem tego panelu będzie również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy popularne przedstawienie historii ma wartość edukacyjną i naukową oraz czy przyczynia się do popularyzacji wiedzy historycznej.

3. Mikrohistoria – metodologia i przykłady
Głównym celem tego panelu będzie spojrzenie na historię w skali mikro, czyli te elementy przeszłości, które są najbliższe człowiekowi,
bo często dotykają go bezpośrednio. Skala makro często przemilcza te fragmenty historii, które nie mają wpływu na „wielkie wydarzenia”,
tutaj skupimy się na przysłowiowej historii guzika i tym jak tę historię badać.

Każdy referent będzie miał do dyspozycji 30 minut. Czas ten jest przeznaczony na wystąpienie z przygotowanym referatem
oraz na dyskusję wokół poruszonego zagadnienia. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji
referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę wyznaczoną przez organizatorów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca, do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konfhist.tomlub@gmail.com

Do 20 czerwca organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów.

Opłata konferencyjna wynosić będzie 50 zł. Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane
każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Opłata konferencyjna uprawnia do korzystania z atrakcji konwentu „Kreskon” bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wyjątkiem są płatne wycieczki,
o których organizatorzy będą informować na stronie internetowej.
Osoby towarzyszące prelegentom zobowiązane są do zakupienia akredytacji konwentowej (płatne na miejscu wg cennika).

Istnieje możliwość publikacji referatu w formie artykułu w publikacji zbiorowej. Osoby zainteresowane publikacją nie poniosą
dodatkowych kosztów finansowych, jednak będą musiały dostarczyć organizatorom tekst artykułu do dnia 10 lipca 2017 r.
(jest to podyktowane terminem wydania publikacji zakładanym na 18 sierpnia).
Każdy artykuł musi posiadać opinię pracownika naukowego w stopniu min. doktora i spełniać poniższe wymagania redakcyjne:
tekst główny – czcionka Times New Roman 12, przypisy – TNR 10, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9, oraz akapity 0,46.
Maksymalna liczba stron: 15.

Noclegi i obiady uczestnicy konferencji organizują sobie we własnym zakresie. Organizatorzy przygotują bazę hoteli
i restauracji z Tomaszowa Lubelskiego. Na terenie konwentu istnieje możliwość darmowego noclegu (niezbędne będą
karimaty oraz śpiwory).