Kontakt

Biblioteka Wspomnień (Koło Naukowe Historyków Studentów)

Instytut Historii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

e-mail: bibliotekawspomnien@gmail.com

Facebook:

Copyright © 2013 - Wszystkie prawa zastrzeżone Wykonanie: Damian Podoba