O nas

Historia Mówiona to nic innego jak niezwykły rodzaj spotkania teraźniejszości z przeszłością. Okazja do spotkania autentycznych świadków-bohaterów historii, którą my znamy tylko z podręczników. Historia Mówiona to interdyscyplinarna metoda gromadzenia relacji. Jest uznaną metodą badawczą dzięki której możemy spojrzeć na historię w tradycyjny sposób, poznać inne strony danej sytuacji.

Szczególne zainteresowanie polskich humanistów zajmujących się historią mówioną wywołało potrzebę do stworzenia ram formalnych ku rozwijającej się nowej dyscyplinie. W 2009 r. powstało w Krakowie Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, które zgromadziło historyków i badaczy z całej Polski, którzy w sposób profesjonalny zaangażowali się w historę mówioną. Towarzystwo stało się reprezentantem polskich ośrodków na arenie międzynarodowej, do których należą m.in. Brama Grodzka - Teatr NN z Lublina. Wśród reprezentantów historii mówionej nie brakuje ogromnej reprezentacji polskich uczelni, reprezentowanych przez pracowników naukowych, doktorantów, członków stowarzyszeń czy kół naukowych.

Wśród uczelni tych nie może zabraknąć Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. W ubiegłym roku grupa młodych badaczy dziejów najnowszych podjęła decyzję o realizacji projektu naukowego pod nazwą "Biblioteka Wspomnień". Idea szybko zyskała uznanie władz Wydziału Humanistycznego, dziekana Prof. Roberta Litwińskiego, który zapewnił o swoim wsparciu dla nowego projektu, zarówno w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

Niektórzy mogą się zastanawiać po co nam historia mówiona?

Odpowiedź jest prosta. Dla nas młodych ludzi i dla naszego opiekuna dr Janusza Kłapcia "Biblioteka Wspomnień" prócz walorów naukowych, kontaktów z wieloma środowiskami kombatanckimi Lublina i Lubelszczyzny, to również niezwykła lekcja historii. Jesteśmy przekonani o sensie krzewienia wśród społeczeństwa ideii historii mówionej, a co za tym idzie historii najnowszej w zakresie ogólnokrajowym ale przede wszystkim lokalnym. Studenci Instytutu Historii wyrazili swoje zainteresowanie i chęć zaangażowania się w projekt. Po odbyciu specjalistycznego szkolenia, zadeklarowali aktywny udział w fachowym zbieraniu, porządkowaniu i archiwizowaniu relacji. Głównym i zarazem dalekosiężnym celem "Biblioteki Wspomnień" jest stworzenie w oparciu o pozyskane relacje elektronicznej bazy danych, która wykorzystywana byłaby w badaniach nie tylko przez pracowników Instytutu, ale również przez studentów przygotowujących swoje prace dyplomowe. Naszym celem jest zaangażowanie w projekt pracowników i studentów z całego Wydziału Humanistycznego bowiem multidyscyplinarne , badania nad historią mówioną nie ograniczają się tylko i wyłącznie do historyków i studentów historii. Między innymi także folkloryści, antropolodzy, socjolodzy, dziennikarze, lingwiści, psycholodzy wykorzystują formy wywiadu w swych badaniach. Uczelnia nawiązuje także współprace z innymi placówkami i instytucjami, które dysponują większym doświadczeniem w powyższej dziedzinie. Współpracujemy m.in. z Fundacją Polsko-Niemieckie pojednanie czy Brama Grodzka-Teatr NN.

Idealnym podsumowaniem motywu powstania "Biblioteki Wspomnień" są słowa Zofii Naukowskiej : "Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalenie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu, i w śpiewie".

Jeśli ktoś byłby zainteresowany zaangażowaniem w projekt zapraszamy tutaj.

Autor: Karolina Sternik

Copyright © 2013 - Wszystkie prawa zastrzeżone Wykonanie: Damian Podoba